Szkolenia

SZKOLENIA

„KODEKS” jako zarejestrowana Placówka Kształcenia Ustawicznego, działająca pod nadzorem Urzędu Miasta Łodzi oraz Kuratorium Oświaty, realizuje następujące kursy, seminaria i szkolenia:

>  Obowiązkowe szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla:

– pracodawców oraz osób kierujących pracownikami (także w ramach indywidualnego toku nauczania)

– pracowników administracyjno-biurowych

– stanowisk robotniczych

>  Zasady BHP podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub z wyrobami zawierającymi azbest

>  Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do obsługi apteczek

>  Szkolenia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

>  Inne, w zależności od potrzeb i zleceń Klientów.

Każdy absolwent powyższych szkoleń i jego pracodawca, mają prawo do nieodpłatnych 3-miesięcznych konsultacji

W ZAKRESIE PRAWA PRACY ORAZ TEMATYKI BHP!


> Seminarium jednodniowe: „Sposób na Lepsze Życie

i Osiąganie Sukcesów”, którego zakres tematyczny jest następujący:

1.  Czym jest życie dla poszczególnych ludzi, oraz czy są oni w swym życiu szczęśliwi – „DZBAN ŻYCIA” i życiowe priorytety.

2.  Stereotyp myślowy pułapką dla wielu osób.

3.  Dziecko rodzi się „TABULA RASA” i jest niemal doskonałe.

4.  Przysłowia są mądrością narodów i nauki z nich wynikające.

5.  Postrzeganie problemów oraz indywidualna ocena zdarzeń – nastawienie człowieka i jego wyobrażenia o otaczającej go rzeczywistości.

6.  Programowanie negatywne a pozytywne oczyszczenie myśli.

7.  Każdy ma to, co chce mieć lub to, na co sobie zasłużył – DLACZEGO?

8.  Podejmowanie decyzji jako konieczność w celu dokonywania wszelkich małych i dużych zmian w życiu, trudności z tym związane, mechanizmy ludzkiego działania:

     –  unikanie bólu i cierpienia,

     –  dążenie do przyjemności.

9.  „Utrata obiektu miłości” wg Jose Silvy.

10.  „Zwierciadło umysłu”.

11.  „Szafka samooceny”.

12.  „Szafka miłości”.

13.  „Gabinet Doradców” – uniwersalna inteligencja.

14.  „Laboratorium” – jako skuteczna technika dokonywania zmian.

15.  Prawa obfitości i niedostatku – dlaczego ludzie nie są bogaci?

16.  Piramida celów wg amerykańskiego psychologa prof. Abrahama Harolda Maslowa.

17.  Związki międzyludzkie – cztery nigdy nie powracające rzeczy.

18.  “KOŁO ŻYCIA” i życiowa równowaga.

19.  Dyskusja, udzielanie porad oraz indywidualne konsultacje.

Seminarium oparte jest o program autorski mgr Henryki Matysiak, która od 1996 roku
jest właścicielką i prezesem Biura Usług Prawnych i Szkolenia ”KODEKS”.
Jest ona nauczycielem i wykładowcą prawa pracy, prawa cywilnego, socjologii i psychologii od 1986 roku. Ukończyła m.in.:
Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji,
Podyplomowe Studium Prawa Pracy na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Studium Nauczycielskie im. E. Estkowskiego
w Łodzi, Studium
Psychologii, Socjologii i Fizjologii Pracy w Łodzi, Akademię Feng-Shui we Wrocławiu.
Henryka Matysiak jest ponadto absolwentką wielu kursów i seminariów, w tym: „Metoda Silvy” I stopnia oraz
„Twórcza wizualizacja”, zrealizowanych przez ucznia Jose Silvy prof. dr hab. Zbigniewa Królickiego
oraz „Metoda Silvy”
II stopnia i seminarium „Żyj i bogać się”, prowadzonych przez Andrzeja Wójcikiewicza
- Dyrektora „Metody Silvy” na Polskę, rocznego kursu: „12 Praw Natury
do Sukcesu”
Erica Adlera, seminarium „Podróż Bohatera” Mariusza Szuby, seminarium „Sekrety
Umysłu Milionera”
Michała Wawrzyniaka, "Zaginiony sekret
przyciągania pieniędzy" JoeVitale i wielu innych. 
"W czasach zmian, świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy Ci, którzy  już się 
"nauczyli"
okazują się świetnie przygotowanymi do życia w świecie,
który już nie istnieje."
- Eric Hoffer

*  Zapraszamy Państwa na to wyjątkowe seminarium *