Aktualności

Informujemy Państwa,

 Informujemy Państwa,

że w dniu 6.12.2016 r. usunęliśmy z tego miejsca szczegółowe informacje dotyczące POMOCY PRAWNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY W LATACH 2012 – 2013 KORZYSTALI Z USŁUG FIRM MAJĄCYCH STATUS AGENCJI ZATRUDNIENIA, SPÓŁEK: ROYAL, K.u.K-E.F.I… i „SAC-MET” – w tzw. AFERZE OUTSOURCINGOWEJ, z uwagi na następujące okoliczności:

> nie przyjmujemy już żadnych nowych zleceń o stałą obsługę prawną, która uprawniałaby nas do reprezentowania interesów przedsiębiorców korzystających z ww. outsourcingu pracowniczego przed sądami – w trosce o zapewnienie wysokiej jakości usług obecnym naszym klientom, którzy już od wielu lat są związani z nami stałymi umowami zlecenia;

> mające miejsce, bardzo kłopotliwe dla informatyków utrzymujących naszą stronę internetową, kierowane na nią liczne ataki hakerskie – nietrudno się domyśleć przez KOGO inspirowane i dla KOGO bardzo niewygodne;

> przekładająca się na oczywiste ostrzeżenie wielka dezaprobata wyrażona przez pewnego sędziego orzekającego w sprawie outsourcingowej, który kierowany zapewne życzliwą troską niedwuznacznie dał do zrozumienia, że publikowane na naszej stronie informacje są przysłowiową „płachtą na byka” – choć wyraził to oczywiście innymi słowami – i są wyjątkowo niepożądane w obecnym niemal całkowicie ujednoliconym orzecznictwie sprawiedliwej i niezawisłej Trzeciej Władzy;

> zamieszczone przez nas, choć rzetelne informacje o spornym outsourcingu mogły mieć wpływ na utrwalenie bardzo negatywnego obrazu niektórych ważnych organów i instytucji naszego państwa.

Interesujące i dość obiektywne, choć nieco „ugrzecznione” informacje o outsourcingu pracowniczym i kontroli działalności niektórych organów z tym procederem związanych znajdą Państwo na stronach Najwyższej Izby Kontroli:

 https://www.nik.gov.pl/

  W związku z powyższym doszliśmy do wniosku, że poprzedni widniejący na naszej stronie wpis, dotyczący outsourcingu pracowniczego z udziałem ww. spółek – certyfikowanych agencji zatrudnienia, legitymujących się polisami OC, był przysłowiowym: „Ciągnięciem lwa za ogon – przyjemność wątpliwa, a ryzyko duże” ….

Informujemy, iż w dniu 8.12.2016 r. Sąd Najwyższy wydał korzystne dla poznańskiego przedsiębiorcy postanowienie o uchyleniu postanowienia Sądu Apelacyjnego  w Poznaniu, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którym Sąd Apelacyjny próbował odsunąć od sprawy outsourcingowej (K.u.K.-E.F.I… – „SAC-MET”), Henrykę Matysiak i „KODEKS” jako pełnomocnika procesowego i zwrócił przedsiębiorcy wniesione odwołanie od decyzji ZUS-u, po prawie 1,5 roku od daty jego wniesienia – postanowienie Sądu Najwyższego (SSN: B. Bieniek, M. Pacuda, P. Prusinowski) z dnia 8.12.2016 r., sygn. akt II UZ 59/16. Na to postanowienie mogą powoływać się przedsiebiorcy, którym sądy będą próbowały bezpodstawnie zwrócić pozew lub odwołanie od decyzji ZUS-u, albo też wyeliminować z postępowania pełnomocnika procesowego. Podobne kolejne trzy postanowienia, korzystne dla poznańskiego przedsiębiorcy i dla naszej firmy, Sąd Najwyższy wydał także w dniu 7 lutego 2017 r. – sygn. akt: II UZ 73/16 oraz II UZ 75/16 (w obu tych sprawach SSN: J. Kuźniar, B. Bieniek, R. Spyt), a także w dniu 7 kwietnia 2017 r. – sygn. akt. II UZ 7/17 (SSN: R. Spyt, B. Bieniek, H. Kiryło). Natomiast kolejne trzy korzystne dla nas postanowienia Sąd Najwyższy wydał jeszcze w dniu 5 sierpnia 2017 r. – sygn. aktII UZ 34/17, II UZ 36/17, II UZ 46/17.

W dniu 12 lutego 2019 r.  – w kolejnej sprawie outsourcingowej – Sąd Najwyższy, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, (SSN J. Kuźniar, SSN H. Kiryło, SSN P. Prusinowski), POZYTYWNIE rozpoznał skargę kasacyjną z dnia 24 lipca 2017 r. – przyjętą do rozpoznania postanowieniem SN z dnia 6 grudnia 2018 r. – dotyczącą poznańskiego przedsiębiorcy (naszego klienta) i wydał orzeczenie uchylające dwa orzeczenia Sądów niższych instancji: Sądu Apelacyjnego w Poznaniu III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu, VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego – sygn. akt II UK 484/17.

W dniu 2.10.2019 r. Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie dla przedsiębiorcy ze Szczytna (naszego klienta) rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i wydał wyrok (SSN J. Kuźniar, SSN K. Staryk, SSN A. Wróbel), w sprawie outsourcingu pracowniczego, sygn. akt II UK 103/18, którym uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10.10.2017 r., sygn. akt III AUa 175/17, dotyczący 15 osób ubezpieczonych – wykonawców usług i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym. Wniesioną skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do rozpoznania w tej sprawie Sąd Najwyższy przyjął postanowieniem z dnia 9.04.2019 r. – sygn. akt II UK 103/18.

 

 Nadal zachowuje swą aktualność:

„Nie wystarczy być we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Trzeba być właściwą osobą we właściwym miejscu i we właściwym czasie.”

– T. Harv Eker

Naszym zdaniem

Naszym zdaniem każdy powinien pamiętać o życiowej mądrości płynącej z poniższych słów:

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to czy ma 20, czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”- Henry Ford

Zapraszam do korzystania z usług mojej firmy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa odwiedzających tę stronę internetową, życząc Wam Szczęścia oraz wielu Uśmiechów Dobrego Losu.

Życzymy także Państwu głębokiego przekonania, że: „Wszystko co najlepsze jest dopiero przed nami!” – pomimo różnego rodzaju zdarzeń i „zawirowań” politycznych, bo przecież: „Nie ma tego złego, …”.

„Kodeks” – Jerzego Połomskiego

Oto przypominamy słowa krótkiej piosenki pod tytułem: „Kodeks” – Jerzego Połomskiego, które mogą być dla Człowieka życiowym drogowskazem:

„Jeśli jest góra – to trzeba na nią wejść,
jeżeli woda – przepłynąć,
jeśli cierpienie – to je milcząco znieść,
jeżeli człowiek – nie minąć.

Jeśli są karty – to trzeba nimi grać,
jeżeli targ jest – to ubić,
jeśli są brudy – to je do skutku prać,
jeżeli ludzie – polubić.

Jeśli są konie – ujeździć trzeba je,
jeżeli długi – zapłacić,
jeśli są skarby– to się dowiedzieć, gdzie,
jeżeli przyjaźń – nie stracić.

Jeżeli trąbka – w szeregu trzeba być,
jeśli są goście – powitać,
jeśli jest wino – do dna ze smakiem pić,
jeżeli miłość… – nie pytać.”

System fiskalny naszego PAŃSTWA

 Załączamy interesujące informacje do upublicznienia oraz do wykorzystania, świadczące o tym, jak funkcjonuje system fiskalny naszego PAŃSTWA:

http://innpoland.pl/145555,fiskus-zostawi-oszustow-w-spokoju-bo-sa-od-niego-sprytniejsi